יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
דף הבית תכניות ייחודיות חוזרים והודעות מרחבי כיתה יועצת ביה"ס חדר מורים יצירת קשר

תוכנית הייחודיות של בית הלומד - בי"ס פועל זו השנה השישית כבי"ס ניסויי שם הניסוי: "לאור המגדלור- מראות, עדשות ופנסים לחיים" = מעו"ף לחיים. אנו מאמינים: שכשם שהמראה, הפנס והעדשה מסייעים לספינה בניווט דרכה בים עד הגעתה לחוף מבטחים, כך אנו יכולים לנווט את דרכם של התלמידים לעתיד מוצלח. הניווט יעשה באמצעות הקניית מיומנויות ורכישת כלים, שיעזרו לילדים בפיתוח הזהות האישית, והחברתית, בהטמעת סל ערכים, בצריכה נכונה של תרבות, בפיתוח חשיבה ביקורתית ופתיחת הלב. מטרת על: טיפוח תלמיד בעל שיקול דעת ערכי ומוסרי, הפועל לאור המגדלור הפנימי תוך התייחסות לערכים החברתיים. מראות פנסים עדשות לב מטרות · טיפוח הזהות האישית והחברתית של התלמידים תוך התבוננות, שיקוף והעמקה. · מתן כלים לתלמידים להתמודדות במצבים חברתיים. · טיפוח רווחה נפשית ומתן מענה לצרכים רגשיים לבאי ביה"ס · מגדלור השבוע · למידה ויישום שיובילו להטמעת ערכים ונורמות ראויות בתרבות ובחברה. · פיתוח חשיבה ביקורתית ושיקולי דעת מוסריים בקרב התלמידים, דרך התבוננות מקרבת ומרחיקה על מצבים חברתיים ועוד. · ביטוי מילולי לתחושות ורגשות.